Hơn 260,01 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105237

Y tế - Cộng đồng

Hơn 260,01 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 28/9) Trong ngày 27/9/2022 có 33.452 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 260.016.816 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.647.862 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.948.423 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.420.531 liều.