Hơn 259,65 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105171

Y tế - Cộng đồng

Hơn 259,65 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 21/9) Trong ngày 20/9/2022 có 192.393 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.655.735 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.488.600 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.872.134 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.295.001 liều.