Hơn 259,98 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105220

Y tế - Cộng đồng

Hơn 259,98 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 27/9) Trong ngày 26/9/2022 có 72.254 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.983.364 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.631.298 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.943.317 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.408.749 liều.