Hơn 258,93 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105109

Y tế - Cộng đồng

Hơn 258,93 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/9) Trong ngày 13/9/2022 có 127.375 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 258.934.825 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.220.190 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.739.936 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.974.699 liều.