Hơn 258,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105097

Y tế - Cộng đồng

Hơn 258,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/9) Trong ngày 12/9/2022 có 112.529 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 258.807.450 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.168.176 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.712.281 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.926.993 liều.