Hơn 256,64 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104985

Y tế - Cộng đồng

Hơn 256,64 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 30/8) Trong ngày 29/8/2022 có 354.499 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 256.646.264 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.413.040 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.400.169 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.833.055 liều.