Hơn 255,99 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104966

Y tế - Cộng đồng

Hơn 255,99 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 29/8) Trong ngày 28/8/2022 có 193.487 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 255.990.852 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.198.299 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.294.924 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.497.629 liều.