Hơn 254,57 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104899

Y tế - Cộng đồng

Hơn 254,57 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 22/8) Trong ngày 21/8/2022 có 207.401 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 254.570.355 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.635.155 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.985.687 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.949.513 liều.