Hơn 253,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104871

Y tế - Cộng đồng

Hơn 253,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 19/8) Trong ngày 18/8/2022 có 630.381 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 253.398.589 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.180.575 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.825.677 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.392.337 liều.