Hơn 249,77 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104798

Y tế - Cộng đồng

Hơn 249,77 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 11/8) Trong ngày 10/8/2022 có 490.288 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 249.778.892 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.054.894 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.278.739 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 215.445.259 liều.