Hơn 249,28 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104784

Y tế - Cộng đồng

Hơn 249,28 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/8) Trong ngày 9/8/2022 có 438.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 249.288.604 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.915.064 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.191.813 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 215.181.727 liều.