Hơn 248,85 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104769

Y tế - Cộng đồng

Hơn 248,85 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/8) Trong ngày 8/8/2022 có 57.289 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 248.850.332 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.795.167 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.120.089 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 214.935.076 liều.