Hơn 247,72 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104735

Y tế - Cộng đồng

Hơn 247,72 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 5/8) Trong ngày 4/8/2022 có 387.222 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 247.726.474 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.491.178 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.922.411 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 214.312.885 liều.