Hơn 246,69 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104715

Y tế - Cộng đồng

Hơn 246,69 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/8) Trong ngày 2/8/2022 có 314.806 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 246.696.776 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.325.532 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.806.199 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 213.565.045 liều.