Hơn 246,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104697

Y tế - Cộng đồng

Hơn 246,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/8) Trong ngày 1/8/2022 có 304.531 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 246.381.970 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.263.871 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.761.698 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 213.356.401 liều.