Hơn 244,75 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104664

Y tế - Cộng đồng

Hơn 244,75 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 29/7) Trong ngày 28/7/2022 có 933.258 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 244.757.059 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.873.178 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.544.207 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 212.339.674 liều.