Hơn 240,46 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104560

Y tế - Cộng đồng

Hơn 240,46 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/7) Trong ngày 19/7/2022 có 853.945 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 240.469.740 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.590.551 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.681.156 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.198.033 liều.