Hơn 234,28 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104435

Y tế - Cộng đồng

Hơn 234,28 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 6/7) Trong ngày 5/7/2022 có 388.093 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 234.282.400 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 206.960.017 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.647.940 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 8.674.443 liều.