Hơn 229,85 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104352

Y tế - Cộng đồng

Hơn 229,85 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 27/6) Trong ngày 26/6/2022 có 302.932 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 229.854.734 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 204.556.392 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.936.986 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 7.361.356 liều.