Hơn 223,97 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104235

Y tế - Cộng đồng

Hơn 223,97 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/6) Trong ngày 13/6/2022 có 344.648 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 223.974.640 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 201.106.445 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.507.931 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 5.360.264 liều.