Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách năm 2021
#IG-42735

Kinh tế - Hội nhập

Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách năm 2021

Hà Nội (TTXVN 15/1) Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 256.324 tỷ đồng, tăng 22.779 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, hiệu quả, an toàn, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân trên 80.000 tỷ đồng cho hơn 2 triệu lượt hộ nghèo vay vốn.
Xuất bản:Thứ bảy, 15/01/2022 05:55 (GMT+7)