Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022