Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) sẽ bàn, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) sẽ bàn, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Hà Nội (TTXVN 7/5) Sáng 7/5/2018, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII) đã chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ tập trung bàn, cho ý kiến về ba đề án quan trọng: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Dự kiến, Hội nghị Trung ương 7 sẽ làm việc một tuần, bế mạc vào ngày 12/5.

 • Ngày:
  07/05/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ