Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ tập trung vào 4 trọng tâm lớn

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ tập trung vào 4 trọng tâm lớn

Hà Nội (TTXVN 10/8) Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ được tổ chức từ ngày 12-17/8 tại Hà Nội. Với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ tập trung vào bốn trọng tâm lớn.

 • Ngày:
  10/08/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ