Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
#IG-41740

Chính trị - Ngoại giao

Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Hà Nội (TTXVN 7/10) Sáng 7/10/2021, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Xuất bản:Thứ năm, 07/10/2021 21:28 (GMT+7)