Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hội nghị GMS6-CLV10: Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững, thịnh vượng

Hội nghị GMS6-CLV10: Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững, thịnh vượng

Hà Nội (TTXVN 31/3) Với chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác, Xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng”, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong (Mê Công) mở rộng (GMS) lần thứ sáu đã nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác của GMS và thảo luận về những cơ hội và thách thức mà khu vực GMS phải đối mặt cũng như các định hướng lớn cho hợp tác GMS trong thời gian tới.

 • Ngày:
  31/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ