Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến