Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hoi An ranked third among world’s top 25 cities

Hoi An ranked third among world’s top 25 cities

Hoi An ancient city in Vietnam’s central province of Quang Nam was ranked third among the list of the world’s top 25 cities in 2020 recently announced by Travel + Leisure.

 • Ngày:
  13/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ