Học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về kết quả học tập
#IG-18530

Giáo dục - Khoa Học

Học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về kết quả học tập

Hà Nội (TTXVN 2/12) Theo kết quả chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á (SEA PLM) năm 2019, học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là Đọc hiểu, Viết và Toán học.
Xuất bản:Thứ tư, 02/12/2020 16:13 (GMT+7)