Hoạt động sản xuất toàn cầu
#IG-00151

Kinh tế - Hội nhập

Hoạt động sản xuất toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 4/12) Hoạt động sản xuất toàn cầu có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) theo dõi hiệu suất trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Số điểm trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục tăng trưởng.
Xuất bản:Thứ năm, 04/12/2014 15:19 (GMT+7)