Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Hoạt động đánh bắt cá ở một số nước

Hoạt động đánh bắt cá ở một số nước

Hà Nội (TTXVN 1/3) Theo dữ liệu từ Global Watch, có mối liên hệ chặt chẽ giữa tần suất đánh bắt cá với các kỳ lễ tết ở một số quốc gia.

 • Ngày:
  01/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ