Hỗ trợ trực tiếp người khó khăn do COVID-19
#IG-15804

Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ trực tiếp người khó khăn do COVID-19

Hà Nội (TTXVN 4/4/2020) Tổng gói hỗ trợ dành cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dự kiến là 61.580 tỷ đồng. Về nguyên tắc, Chính phủ sẽ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Đối tượng được nhận hỗ trợ phải công khai, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Xuất bản:Thứ bảy, 04/04/2020 13:43 (GMT+7)