Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
#IG-06961

Kinh tế - Hội nhập

Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội (TTXVN 8/5) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Dự thảo đã đề xuất nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC).
Xuất bản:Thứ hai, 08/05/2017 22:16 (GMT+7)