Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ho Chi Minh City to mull over four development programmes

Ho Chi Minh City to mull over four development programmes

In 2020, Ho Chi Minh City will consider building four development programmes.

 • Ngày:
  02/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Social affairs
 • [Download]
 • Trang chủ