Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
#IG-18359

Kinh tế - Hội nhập

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Hà Nội (TTXVN 15/11) Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và 5 nước đối tác, vừa được ký sáng 15/11/2020.
Xuất bản:Chủ nhật, 15/11/2020 12:19 (GMT+7)