Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực: Cơ hội phát triển cho Việt Nam và các nước ASEAN
#IG-18368

Kinh tế - Hội nhập

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực: Cơ hội phát triển cho Việt Nam và các nước ASEAN

Hà Nội (TTXVN 16/11) Ngày 15/11/2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết theo hình thức trực tuyến, đặt ra kỳ vọng là hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới mang lại lợi ích lớn cho tất cả các nước thành viên.
Xuất bản:Thứ hai, 16/11/2020 15:39 (GMT+7)