Hiện trạng rừng Việt Nam
#IG-104773

Văn hóa - Xã hội

Hiện trạng rừng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/8) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021. Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2021, diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.745.201 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.171.757 ha; rừng trồng là 4.573.444 ha.
Xuất bản:Thứ tư, 10/08/2022 14:00 (GMT+7)