Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống

Hà Nội (TTXVN 1/5) 10 năm trở lại đây, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong cả nước đã có những thay đổi rõ rệt. Số đơn vị máu tiếp nhận tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

 • Ngày:
  01/05/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ