Hậu quả của suy thoái đất
#IG-104524

Văn hóa - Xã hội

Hậu quả của suy thoái đất

Hà Nội (TTXVN 17/7) Đất - một di sản thiên nhiên có giá trị kinh tế theo ước tính lên tới 44.000 tỷ USD, tương đương hơn một nửa GDP của thế giới, sẽ tiếp tục bị hư hại nếu các vấn đề của quá trình đô thị hóa, phá rừng, các hoạt động nông nghiệp và thực phẩm hiện tại không được thay đổi. Đó là cảnh báo mới nhất của Liên hợp quốc về tình trạng suy thoái đất trên toàn cầu.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/07/2022 06:01 (GMT+7)