Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hậu phương lớn miền Bắc với Đại thắng mùa Xuân 1975

Hậu phương lớn miền Bắc với Đại thắng mùa Xuân 1975

Hà Nội (TTXVN 27/4) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, miền Bắc đã làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Ngày:
  27/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ