Hành trình của ngọn đuốc Thế vận hội Tokyo (25/3  - 23/7/2021)
#IG-19609

Thể thao - Nghệ thuật

Hành trình của ngọn đuốc Thế vận hội Tokyo (25/3 - 23/7/2021)

Hà Nội (TTXVN 25/3) Hành trình của ngọn đuốc Thế vận hội Tokyo 2020 được lùi lại một năm. Ngọn đuốc được thắp tại Hy Lạp, khởi động hành trình tại Nhật Bản vào ngày 25/3/2021, đi qua 47 tỉnh, thành và đến buổi lễ khai mạc vào ngày 23/7/2021.
Xuất bản:Thứ năm, 25/03/2021 17:24 (GMT+7)