Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Hàng tỷ người trên thế giới sống thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh

Hàng tỷ người trên thế giới sống thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh

Hà Nội (TTXVN 3/8) Cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy rõ tầm quan trọng của nước sạch và điều kiện vệ sinh đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên , hàng tỷ người trên thế giới vẫn thiếu những điều kiện cơ bản này.

 • Ngày:
  03/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ