Haiti công bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ động đất