Hải Phòng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2022
#IG-115905

Kinh tế - Hội nhập

Hải Phòng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2022

Hà Nội (TTXVN 8/12) Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội TP Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,32% so với năm 2021, tuy không đạt kế hoạch, nhưng vẫn gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả, thuộc tốp đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.
Xuất bản:Thứ năm, 08/12/2022 15:27 (GMT+7)