Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế

Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 22/1) Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, hệ thống hạ tầng quốc gia được tập trung nguồn lực xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại.

 • Ngày:
  22/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ