Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế
#IG-19027

Kinh tế - Hội nhập

Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 22/1) Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, hệ thống hạ tầng quốc gia được tập trung nguồn lực xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/01/2021 11:05 (GMT+7)