Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
#IG-20120

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Hà Nội (TTXVN 6/5) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Xuất bản:Thứ năm, 06/05/2021 11:38 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19