Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hà Nội: Trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Hà Nội: Trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Hà Nội (TTXVN 7/10) 65 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954-2019), kinh tế Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 2018, Hà Nội đóng góp 16,63% GDP cả nước. Cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tích cực, là động lực cho kinh tế phát triển.

 • Ngày:
  07/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ