Hà Nội thực hiện tốt an sinh xã hội
#IG-17928

Văn hóa - Xã hội

Hà Nội thực hiện tốt an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 10/10) Song song với phát triển kinh tế, đô thị, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục... của Thủ đô đều có bước chuyển ấn tượng. Đặc biệt, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội là một trong những thành tựu nổi bật.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/10/2020 07:20 (GMT+7)