Hà Nội thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021)
#IG-19194

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 5/2) Để nhanh chóng kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 sớm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Xuất bản:Thứ sáu, 05/02/2021 07:24 (GMT+7)