Hà Nội quyết tâm dập nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan rộng ra cộng đồng
#IG-21054

Văn hóa - Xã hội

Hà Nội quyết tâm dập nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan rộng ra cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 4/8) Để siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả, thực chất hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân… triển khai nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
Xuất bản:Thứ tư, 04/08/2021 06:31 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19